นำชม.. สถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ของ รพ. มทส.

ศูนย์บรรณสาร

    นำชม.. สถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ของ รพ. มทส. ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปรับปรุงหอพักสุรนิเวศ 17 อาคาร 3 ชั้น ให้เป็นสถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป

 

ภายในห้องพัก ประกอบด้วย

    

- เตียงเดี่ยว พร้อมชุดที่นอน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาด 1 ครั้ง / สัปดาห์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน

 - ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น

 

    

- ของใช้จำเป็น เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกาย หน้ากากอนามัย จาน-ช้อน-แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด

 


- บริการอาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม ฟรี Wifi หรือผู้มากักตัวสามารถสั่งอาหารแบบ Deliverly จากผู้ให้บริการได้ แต่จะมีการนำส่งเป็นรอบ ๆ ตามเวลาอาหารที่จัดให้

 


- มีการติดตามอาการทุกวันจากทีมแพทย์ รพ. มทส. และผู้เกี่ยวข้อง

 

  


- มีบริการ Call center ตลอด 24 ชั่วโมง และรับปรึกษา รวมถีงเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่าน Line @: SQ SUTH

 

   


- มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านจอมอนิเตอร์วงจรปิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

 


- ญาติและครอบครัวสามารถฝากของจำเป็น ณ จุดรับฝากของเคาน์เตอร์ประจำอาคาร ได้ทุกวันก่อนเวลา 17.00 น. รวมถึงบริการอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสกับผู้มารับการกักตัว

 

- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มากักตัวและพักอาศัยในหอพักสุรนิเวศ 17 เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ EOC รพ. มทส.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง