ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์

ศูนย์บรรณสาร

ประกาศรับสมัคร ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำหน่าย ณ โรงอาหาร โรงเรียนสุรวิวัฒน์
ซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดประกาศ : http://bit.ly/3aPlTeeลิงค์ที่เกี่ยวข้อง