รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากรผู้ประสบเหตุกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์บรรณสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากรผู้ประสบเหตุกราดยิงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
.
10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนทำให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ตลอดจนคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

.


ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้พบปะพูดคุย รวมถึงให้กำลังใจและชื่นชมนักศึกษา มทส. ซึ่งมารอบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ประสบภัย ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาจาก มทร.อีสาน ซึ่งเดินทางมาร่วมบริจาคสมทบอีกกว่า 30 คน จากนั้นได้ซักถามและให้กำลังใจผู้แทนนักศึกษาซึ่งประสบเหตุติดอยู่ภายในเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 พร้อมร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์เหตุการณ์การสนับสนุนทางการแพทย์ของ รพ.มทส. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การเยียวยา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว จากอธิการบดี มทส. อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. และอธิการบดี มทร.อีสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้แทน ผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้ความสำคัญยิ่งกับการดูแลการเยียวยา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมให้นโยบายว่า นับจากนี้ จำเป็นต้องมีการยกระดับการบริหาร Crisis Management ทาง อว. โดยมหาวิทยยาลัยต่างๆ มีองค์ความรู้ด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก จะทำอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ในบริบทของการบริการจัดการวิกฤติ ทุกฝ่ายคงต้องช่วยกัน พร้อมกันนั้นต้องช่วยกันดูแลนักศึกษาและต้องยกระดับในการให้คำปรึกษาในเชิงรุกและในเชิงสร้างสรรค์ของทุกมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสามารถอยู่ได้โดยปกติสุข ปราศจากแรงกดดันด้านต่าง ๆ ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายเอกวิน ยืนทน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อำเภอหนองบุญมากต่อไป

 


.
อนึ่ง จากเหตุกราดยิงดังกล่าว ผลปรากฏว่า มีผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นนักศึกษา มทส. ติดอยู่ในเหตุการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย เป็นนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 5 ราย แพทยศาสตร์ จำนวน 5 ราย นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ จำนวน 10 ราย และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำนวน 4 ราย ซึ่งทั้ง 24 รายได้รับการประสานงานและช่วยเหลือออกมาจนปลอดภัยทุกราย ทั้งนี้ ทีม รพ. มทส. เตรียมเปิดเพจให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตโดยมีทีมจิตแพทย์จาก รพ.มทส. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คอยให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำ Flow การปฏิบัติงานรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งเตรียมความพร้อม การตั้งทีมสุขภาพจิต มทส. เพื่อทำความเข้าใจภาวะป่วยทางจิตหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) และการเยียวยารักษาอย่างถูกวิธี พร้อม Flow การทำงาน และการส่งรักษาต่อไปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง