งานวันเด็ก มทส. สนุกไปบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ เน้นกิจกรรมสนุกสนานแต่แฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสะเต็ม

ศูนย์บรรณสาร

งานวันเดก มทส. สนุกไปบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ

เน้นกิจกรรมสนุกสนานแต่แฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสะเต็ม

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ: STEM Career in Life Science” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เน้นกิจกรรมสนุกสนานแฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดอุทยานการเรียนรู้สิรินธรไว้ต้อนรับเด็กและเยาวชน พร้อมชม ชิม ช้อป การแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. เปิดเผยว่า มทส. มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมบทบาทในการเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นที่พึ่งของสังคม โดยไม่ละเลยในทุกกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งในระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมสำคัญประจำปีอย่างหนึ่งที่ มทส. จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ “งานวันเด็กแห่งชาติ” โดยในปี 2563 นับเป็นครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ: STEM Career in Life Science” โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการและสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกสนานแฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง การค้นหาอาชีพที่สนใจ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในที่สุด

 

        นอกจากนี้ยังมีลุ้นชมและเชียร์การประกวดแข่งขัน การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งคลาน การแข่งขันกินผักมาราธอน และการประกวดหนูน้อยฟันสวย การเปิดเวทีให้เด็กๆ และเยาวชน ร่วมแสดงความสามารถทั้งการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม Science Show กิจกรรมเน้นความสนุกสนาน  การละเล่นบนเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กลุ้นรับของรางวัลมากมาย นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม กับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน อุทยานผีเสื้อ สวนพฤกษศาสตร์ มทส. เมืองจราจรจำลอง และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ภายใน มทส.ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมไว้ต้อนรับเด็กๆ ด้วย

รายละเอียดการประกวดแข่งขัน และดาวน์โหลดใบสมัคร

1. แข่งคลาน 63

2. แข่งขันกินผักมาราธอน 63

3. ประกวดฟันสวย 63

4.ประกวดวาดภาพ 63      - สมัครประกวดวาดภาพ 63

 

       “ผู้มาเที่ยวชมงานก็จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งระดมภาครัฐและเอกชนรร่วมจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การถ่ายทอดศาสตร์แห่งพระราชา การประกวดพืชและสัตว์ การอบรมอาชีพ  ชมชิมช้อปสินค้าทางการเกษตร บุตรหลานได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานแฝงสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกได้ว่ามาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว” รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. กล่าว

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

26 ธันวาคม 2562

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง