ขอเชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Download ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บรรณสาร
     ฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ขอเชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Download “ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ครบ 30 ปี ตามความเหมาะสม
 
    สามารถ Download ได้ที่ http://www.sut.ac.th/2012/content/detail/ตราประจำมหาวิทยาลัย  
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. 4084-5 และ 4858
 
 
 
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง