มทส. ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา 19 - 21 ตุลาคม 2563 เตรียมส่งถึงผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์บรรณสาร
โครงการ มทส. ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา 19 - 21 ตุลาคม 2563 เตรียมส่งถึงผู้ประสบอุทกภัย หลังระดมทุน และเชิญชวนชาว มทส. พร้อมประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ระดมทีมจิตอาสาจัดชุดยังชีพพร้อมส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัย 21 ตุลาคม 2563 นี้
 
 
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เชิญชวนชาว มทส. และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น หรือสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2563 โดยได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการตอบโต้ภัยพิบัติ และศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รอบแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น
 
 
ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2563) บุคลากร มทส. นำโดยสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำงบประมาณที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และประชนทั่วไป จัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น พร้อมระดมจิตอาสา มทส. ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทส. จัดชุดยังชีพกว่า 600 ชุด เตรียมส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จำนวน 13 หมู่บ้าน 766 ครัวเรือน โดยในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ทีมจิตอาสา มทส. จะนำยานพาหนะพร้อมเรือพายลงพื้นที่ เพื่อนำส่งสิ่งของบริจาคส่งถึงมือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนคครราชสีมาร่วมกับ มทส. ได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร และ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ บัญชี “สโมสรเทคโนโลยี สุรนารี(รายได้)” เลขที่ 707 213135 0 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับการบริจาคและจัดส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยพื้นในที่ต่างๆ ครั้งที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ยอดบริจาค ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. มียอดบริจาค รวมทั้งสิ้น 122,518 บาท น้ำดื่ม จำนวน 876 โหล รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร.0-4422-4084 หรือ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0-4422-5872


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง