ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ศูนย์บรรณสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดรถบริการ รับ-ส่ง เวลา 17.30 น. บริเวณหน้าส่วนอาคารสถานที่ ด้านหลังอาคารบริหาร
ผู้สนใจแจ้งรายชื่อเข้าร่วมพิธีและร่วมสมทบทำบุญได้ที่ คุณพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ ส่วนสารบรรณและนิติการ โทร. 4038


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง