ยินดีต้อนเข้าสู่งานประชุมสัมมนานานาชาติ SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020)

ศูนย์บรรณสาร
   กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมสัมมนานานาชาติ SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020) โดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 
     
 
   สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการได้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0 4422 4756 หรือติดตามรายละเอียดการประชุมได้ทาง https://ivcst.sut.ac.th/2020/paper#paper-submission
 
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง