ผวจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานกักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รพ.มทส. เผยพอใจมีระบบการจัดการที่ดี เป็นแบบอย่าง LQ ของประเทศ รับมือ COVID-19

ศูนย์บรรณสาร

ผวจ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมสถานกักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รพ.มทส.

เผยพอใจมีระบบการจัดการที่ดี เป็นแบบอย่าง LQ ของประเทศ รับมือ COVID-19

 

    11 เมษายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะ นำสื่อมวลชนเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ หอพักสุรนิเวศ 17 สถานที่กักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Local Quarantine: LQ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) โดยมี รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) พร้อมด้วย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผศ. ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มงานบริหาร  อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ และอ.ดร.นรีลักษณ์​ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานพยาบาล รพ. มทส. ให้การต้อนรับและนำชม

 

 

    สำหรับสถานที่กักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (LQ) ของ รพ. มทส. มีผู้มาเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการแล้วทั้งสิ้น 48 ราย โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มี LQ จำนวน 10 ราย เป็นชาวท่าอ่าง ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ได้กลับบ้านเนื่องจากครบระยะการกักตัวแล้ว ซึ่งทีมสร้างเสริมสุขภาพ ของ รพ.มทส. ได้สำรวจข้อมูลความความพึงพอใจของ LQ ดังกล่าวทั้งด้านความสะดวกในการรับบริการที่พัก การได้รับบริการตรงความต้องการ ความพอใจในการติดต่อประสานงาน เครื่องมืออุปกรณ์ในที่พัก ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ รพ.มทส. ที่ให้บริการ ข้อมูลการเจ็บป่วยและการให้การรักษาคำแนะนำและวิธีการดูแลผู้ป่วย สื่อและเอกสารให้ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้มา LQ ส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดแทบทุกด้าน

 

    ทั้งนี้ หอพักสุรนิเวศ 17 ยังคงเหลือผู้ LQ อีกจำนวน 38 ราย แบ่งเป็น กลับจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 ราย กลับจากประเทศไอซ์แลนด์ จำนวน 1 ราย กลับจากประเทศกัมพูชา จำนวน 22 ราย กลับจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 ราย ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงจาก กทม. จำนวน 1 ราย และ บุคลากรของ รพ. มทส. จำนวน 3 ราย

    นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19  (PUI) รอผลการตรวจ จำนวน 1 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งอาการคงที่ นอนพักรักษาตัว ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย

         

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการมาตรวจเยี่ยมสถานที่กักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หอพักสุรนิเวศ 17 ในวันนี้ รู้สึกพอใจมาก และคิดว่าผู้ที่มากักตัวที่นี่ก็คงมีความสุขเช่นกัน ผมมีความสบายใจ เพราะ มทส. ได้มีการวางระบบการดูแลตตั้งแต่แรกเข้า การปฐมนิเทศ การจัดระบบการส่งอาหาร การดูแลรักษาความปลอดภัย มีระบบติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การแบ่งกลุ่มผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้กักตัว 5 คน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน มีการดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษากับ รพ. มทส. ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันได้ ต้องถือว่า LQ ที่ มทส. มีการจัดการที่ดี เป็นตัวอย่างและเป็นสถาน LQ ที่ดีแห่งหนึ่ง ผมคิดว่าไม่เฉพาะโคราช เป็นแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียว และทราบว่าคนที่มากักตัวที่นี่ได้กลับบ้านแล้ววันนี้ 10 รายที่ ก็มีความรู้สึกที่ดีและขอชื่นชม มทส. อย่างยิ่งที่ร่วมต่อสู้วิกฤติ COVID-19 กับจังหวัดนครราชสีมา

 

     ทางด้าน รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  รพ. มทส. กล่าวว่า  “การจัดระบบการรับเข้าผู้มารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการในเบื้องต้นจะทำการตรวจคัดกรองที่อาคารสร้างเสริมสุขภาพ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีไข้ ไม่มีอาการ แต่อยู่ในกกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการสังเกตอาการ เรียกว่ากลุ่ม SQ (Self Quarantine) หรือ LQ (Local Quarantine) ต้องมากักตัวที่อาคารหอพักสุรนิเวศน์ 17 ส่วนกลุ่มที่มีไข้หรือที่เรียกว่ากลุ่ม PUI จะถูกแยกตัวไปยังอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งจะมีห้องความดันลบเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาตามขั้นตอน โดยกลุ่มที่ LQ ต้องเรียนว่าผู้ถูกกักตัวไม่ได้มีความผิดอะไร แต่เขามีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการแยกตัวเองออกมาเพื่อกักตัว ต้องขอชื่นชม และมหาวิทยาลัยจะให้ความสะดวกสบายเท่าที่เราสามารถทำได้ พร้อมทั้งแจ้งกูฏระเบียบในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ว่าอะไรทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในระหว่างการกักตัวตลอดระยะเวลา 14 วัน แจ้งข้อมูลไลน์กลุ่มและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการดูแลอาหารให้ 3 มื้อ ซึ่งเป็นอาหารจากทาง รพ. มทส. หรือทางผู้กักตัวจะสั่งอาหารจาก 7 Eleven หรือบริการส่งอาหารจาก Grab Food, Panda หรือจากครอบครัวและญาติพี่น้องก็สามารถทำได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำไปส่งให้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถูกกักตัวอยู่แต่ในห้อง ระหว่างวันจะมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของ รพ.มทส. คอยสอบถามอาการ และมีปรอทวัดไข้ให้ผู้กักตัววัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง เช้า –เย็น ทุกวัน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดี มีบ้างที่เกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างผู้กักตัวซึ่งก็ได้รับการรรักษาเพิ่มเติม เช่น เป็นผื่น ท้องเสีย ก็มีการตรวจรักษาและย้ายไปที่ห้องฉุกเฉินเมื่อรักษาเรียบร้อยก็กลับมาเฝ้าดูอาการต่อ เบาหวาน และอาการเครียด ซึ่งมีทีมจิตแพทย์ให้การดูแลให้คำปรึกษา ทำให้มั่นใจได้ว่าการอยู่ที่ รพ. มทส. จะได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ทั้งนี้ จะมีการประเมินผู้กักตัวโดยแบบสอบถามทุกวัน รพ. มทส. พร้อมดูแลอย่างเต็มที่”

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

11  เมษายน 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง