มทส. ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์บรรณสาร
มทส. ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา
 
ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นหรือสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
ร่วมบริจาคได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร และ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารีหรือ บัญชี “สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี(รายได้)” เลขที่  707 213135 0
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร. 4084
. .  
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง