มทส. ติดท็อป 10 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ติดท็อป 10 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE

 

Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2021 (World University Rankings 2021) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา  โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดอยู่ในอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  และติดกลุ่มอันดับ 1001+ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เผยคะแนนด้านการวิจัยและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าปีที่ผ่านมา

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2021 หรือ World University Rankings 2021 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 17 ติดต่อกัน ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับครั้งนี้ 1,527 แห่ง จาก 93 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็นของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 17 แห่ง อยู่ในกลุ่ม 601-800 จำนวน 3 แห่ง กลุ่ม 801-1000 จำนวน 1 แห่ง และกลุ่ม 1001+ จำนวน 13 แห่ง โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วน มทส. จัดอยู่ในอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยทั้ง 17 แห่ง มีอันดับตามคะแนนหลังจากการคูณค่าถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับในปี 2020 ประกอบด้วย

  • การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 30%
  • การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 30%
  • การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 30%
  • ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 2.5%

 

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ THE World University Rankings 2021

(ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2021)

 

จากการเปรียบเทียบคะแนน ปี 2017-2021 พบว่า ในปี 2021 ภาพรวม มทส. มีคะแนนลดลงจากปี 2020 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคะแนนการอ้างอิงผลงานวิจัย และความเป็นนานาชาติที่ลดลง เมื่อพิจารณารายด้านของ ปี 2021 พบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา มี 2 ด้านคือ ด้านการวิจัย และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลัก THE World University Rankings 2017-2021 ของ มทส.

 

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ มทส. ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย” อธิการบดี มทส. กล่าว 

 

 

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 กันยายน 2563

 

Termik Fırın Askı Yakma Fırını Boya Fırını Alüminyum Termik Fırın Askı Yakma Fırını Endüstriyel Kurutma Makinesi Gıda Kurutma Makinesi Su Soğutma Kulesi Su Soğutma Kulesi İmalatı ileri makina lavanta fideleri lavanta fidesi lavanta fidanı lavanta fidesi fiyatı lavanta fide fiyatı lavanta fidanı fiyatı satılık lavanta fidesi lavanta fidesi ne zaman ekilir Lavandula angustifolia uçucu yağlar defne yağı lavanta yağı mersin yağı kekik yağı portakal yağı çam yağı biberiye yağı okaliptüs yağı ardıç yağı limon otu yağı toros nane yağı mandarin yağı


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง