พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย แก่โรงพยาบาล มทส.

ศูนย์บรรณสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย แก่โรงพยาบาล มทส.

   ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างหาที่สุดมิได้

 


.
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำคณะผู้บริหารเข้ารับพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขต่อไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง