ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ. มทส. รักษาหายแล้ว 1 ราย และยอดกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวที่ S17 เหลือเพียง 5 ราย

ศูนย์บรรณสาร

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ. มทส. รักษาหายแล้ว 1 ราย และยอดกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวที่ S17 เหลือเพียง 5 ราย

 

     รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) เผยว่า “ตามที่ มทส. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2563 ณ รพ. มทส. มียอดรวมคัดกรอง จำนวน 36,962 ราย ยอดรวมผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย (PUI) จำนวน 38 ราย และผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ COVID-19 ที่รักษาตัวจนอาการคงที่ ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 ราย นอนพักรักษาตัว ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วย COVID-19 รักษาอาการหายดีแล้ว สามารถกลับบ้านได้ 1 ราย ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับศูนย์ EOC และจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่ง

 

 

     สำหรับผู้มากักตัวเพื่อสังเกตอาการเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ LQ (Local Quarantine) ณ อาคารหอพักสุรนิเวศ 17 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 มีจำนวนสะสมทั้งสิ้น 51 ราย โดยจำนวนผู้ที่เข้ารับการกักตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากครบระยะกักตัวและเดินทางกลับบ้านแล้ว รวม 46 ราย ยังคงเหลือผู้เข้ากักตัวอีก 5 ราย ซึ่งจะครบกำหนดการกักตัวและเดินทางกลับบ้านได้ในวันที่ 21 เมษายน จำนวน 3 ราย วันที่ 27 เมษายน จำนวน 1 ราย และวันที่ 28 เมษายน อีกจำนวน 1 ราย” ประธานศูนย์ EOC รพ. มทส. กล่าว

 

 

     ด้านผู้ปกครองของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วรายนี้ กล่าวว่า “รู้สึกซาบซึ้งใจ ขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอย่างมาก ที่ได้ดูแลรักษาบุตรสาวอย่างดี ตั้งแต่ติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นคนแรกของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม จนกระทั่งหายดี สามารถกลับบ้านได้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยเริ่มแรกเข้ารับการรักษาที่ รพ. มหาราช เมื่ออาการคงที่ ได้ย้ายมาพักรักษาตัวตามขั้นตอน ที่ รพ. มทส. ซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และไม่คิดค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ 2 แสนกว่าบาท ตอนนี้บุตรสาวหายเป็นปกติ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้เดินทางกลับบ้านแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง”

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
20 เมษายน 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง