มทส. พัฒนาตู้ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบความดันลบ และบวก ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบ รพ.ค่ายสุรนารี เพื่อใช้ประโยชน์

ศูนย์บรรณสาร

มทส. พัฒนาตู้ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบความดันลบ และบวก

ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์  ส่งมอบ รพ.ค่ายสุรนารี เพื่อใช้ประโยชน์

 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มทส. ร่วมในพิธีส่งมอบ ตู้ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี​  และพลตรี ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2​  เป็นผู้แทนรับมอบประกอบด้วย ตู้ตรวจเชื้อความดันลบ (SUT-Nega)  จำนวน 1 ชุด และห้องตรวจเชื้อความดันบวก  (SUT-Posi) จำนวน 1 ตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกคล่องตัว ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองคนไข้หาเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -19 ด้วยวิธีป้ายจมูกและลำคอ (nasopharyngeal swab and throat swab) ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสัมผัสโดยตรงของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาติดต่อ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563  อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มทส. จ.นครราชสีมา

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ และความปลอดภัย มาพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมตู้ตรวจคัดกรองความดันลบ และตู้ความดันบวก ที่มีความคล่องตัวและสะดวกต่อการใช้งานจริง และจากการที่ โรงพยาบาล มทส. ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นสถานกักตัวสำหรับเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ในระดับจังหวัดหรือ Local Quarantine ซึ่งท่านอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ต่างให้การสนับสนุนการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  ร่วมถึงการพัฒนาสร้างตู้ตรวจคัดกรองเชื้อดังกล่าว จำนวน 3-4 เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน  จากประสบการณ์ที่มีทีมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มทส. ได้จัดสร้างและส่งมอบตู้ตรวจคัดกรองนี้ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี สำหรับใช้ประโยชน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านแรกของการต่อสู้กับวิกฤติการณ์ COVID-19”

 


 

    ตู้ตรวจคัดกรองเชื้อโรคแบบเคลื่อนที่  พัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรและนักวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. จัดสร้างขึ้นเป็น 2 ลักษณะคือ

 

    ห้องตรวจคัดกรองโรคความดันลบ (Negative Pressure Isolation Chamber) ขนาดห้อง 1200 x 1200 x 2200 ซ.ม. สามารถติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงสร้างผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ผนังบุด้วยแผ่นไฮโซวอลล์หนา 2 นิ้ว สำหรับการใช้งาน สามารถส่งอุปกรณ์ผ่านช่องโดยใช้ระบบ Pass Box เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ทำงานด้วยระบบความดันลบ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอก โดยอากาศที่ไหลออกจากห้องจะถูกดูดออกผ่านเครื่องกรองเชื้อโรคระดับ HEPA สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM 2.5, PM1 รวมถึง แบคทีเรีย และไวรัส ออกแบบประตูทางเข้ามีขนาดกว้าง รองรับรถเข็นผู้ป่วยเข้าออกได้อย่างสะดวก  ด้านหน้ามีช่องเพื่อสอดมือสำหรับทำหัตถการได้จากภายนอก มีช่องสำหรับวางหลอดเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง พร้อมติดตั้งหลอดรังสี UVC ภายในห้องสำหรับฆ่าเชื้อโรค จึงมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลภายนอก

   ห้องคัดกรองโรคความดันบวก (Positive Pressure Isolation Chamber)  ขนาดห้อง 1200 x 1200 x 2200 ซ.ม. โครงสร้างผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ผนังบุด้วยแผ่นไฮโซวอลล์หนา 2 นิ้ว  บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในห้องความดันบวก (Positive Pressure) ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ด้านนอก เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคารหรือสถานที่โล่งแจ้ง  มีระบบและการควบคุมความดันที่เหมาะสม เพื่อให้แพทย์อยู่ในห้องตรวจโดยไม่มีอากาศปนเปื้อน โดยด้านในจะเป็นระบบปิดด้วยการปรับแรงดันอากาศมีประตูเปิด-ปิดที่สนิทเพื่อความปลอดภัย ส่วนบริเวณด้านหน้ามีการเจาะช่องปิดด้วยอะคริลิคใส สำหรับวางหลอดเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อทำหัตถการ

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.ปีติกมล คงสมัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 095-8145910 อีเมลล์ peetikamol.k@g.sut.ac.th  ได้ทุกวันและเวลาทำการ

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

14 เมษายน 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง