พิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษากลุ่มมิตรผล

ศูนย์บรรณสาร

ตามที่กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการจัดโครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต พร้อมกันนี้ กลุ่มมิตรผลได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านโครงการดังกล่าว เพื่อมอบทุนการศึกษาและโอกาสในการร่วมงานกับกลุ่มมิตรผลหลังจากจบการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษายืนยันการเข้าร่วมรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย โดยจะมีพิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานพิธีมอบทุนการศึกษาในวันและเวลาดังกล่าวลิงค์ที่เกี่ยวข้อง