มทส. จับมือ ทูไอ และ ทัช พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน

มทส. จับมือ  ทูไอ และ ทัช พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน
 
 
วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาวฐิติรัตน์ ยศพงษ์หิรัญ กรรมการ บริษัท ทูไอเทค จำกัด และ ดร.ดำเกิง อัศวสุนทรางกูล กรรมการ บริษัท ทัช อินโนเวทีฟ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจเอกชน ในการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยบูรณาการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลสู่การบริการสุขภาพอัจฉริยะและอุตสาหกรรมยุคใหม่ (ศูนย์วิจัย MIDTHAI) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เผยว่า “มทส. โดย ศูนย์วิจัย MIDTHAI ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทูไอเทค จำกัด และ บริษัท ทัช อินโนเวทีฟ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์ สู่ภาคธุรกิจเพื่อสังคม สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์และบูรณาการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดและตามเทรนโลกธุรกิจดิจิทัล  โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี 
 
 
 
------------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง