มทส. เข้านมัสการ พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา หาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ เข้านมัสการ พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และพระครูปลัด เอกพล ปญฺาวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์  ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง