ขอเชิญชวนชาว มทส. ร่วมงาน SUT SDGs: SUT Energy Challenge ลด ปรับ เปลี่ยน”การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

กิจกรรม SUT SDGs : SUT Energy Challenge
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 
ขอเชิญชวนชาว มทส. ร่วมงาน SUT SDGs: SUT Energy Challenge
“ลด ปรับ เปลี่ยน”การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน"
 
พบกับ 
-มอบนโยบาย “การประหยัดพลังงานภายใน มทส. อย่างยั่งยืน”
โดย อธิการบดี มทส.
-นิทรรศการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน
-ร่วมแชร์ไอเดีย “ลด ปรับ เปลี่ยน” เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
- การเสวนา SUT Energy Challenge
-มอบรางวัล SUT Energy Challenge ครั้งที่ 1
และรางวัลคลิปวิดีโอ SDGs: Do it Today
 
ชมการแสดงดนตรี จากชมรมดนตรีสากล มทส.
และรับของที่ระลึกภายในงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง