มทส. จับมือ ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

มทส. จับมือ ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

 

วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ นายคมกฤษณ์ วงษ์กวีวัฒนกูล ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. และ นางสาวพิมพ์ณดา จรูญโภคทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส. เผยว่า “มทส. และ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด บริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องครัวชั้นนำของโลก โดย ไมย์เออร์ ประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตหม้อและกระทะ ซึ่งเป็นโรงผลิตหลักของไมย์เออร์ทั่วโลก ได้มีความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในการพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาทุกสาขาการเรียนการสอน อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ และผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัท โดยกำหนดกรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี”ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29 สิงหาคม 2565


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง