มทส. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19

มทส. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19
 
 
.
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ได้แก่ Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด Coverall Gown จำนวน 400 ชุด และ Reusable Isolation Gown จำนวน 800 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
 
 
     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด เป็นเสื้อคลุมแบบปิดด้านหน้า แขนยาว ไม่มีปก สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกห้องติดเชื้อหรือไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่คัดกรอง Coverall Gown จำนวน 400 ชุด เป็นชุดสวมคลุมร่างกายชิ้นเดียวตลอด รูดซิปยาว มีหมวกครอบส่วนที่คลุมคอและศีรษะ ปิดคอ ข้อมือ ข้อเท้า มิดชิด ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และ Reusable Isolation Gown จำนวน 800 ชุด เป็นเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันตนเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
     สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 12 ของประเทศ ให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ระดมสรรพกำลังเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมยกระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด ด้วยการเสริมอัตรากำลังคลินิก ARI สำหรับตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงสัมผัสโรค การใช้อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้ารักษาตัวของผู้ป่วยปานกลางและผู้ป่วยหนัก ประกอบด้วย หอผู้ป่วยวิกฤติ ห้องความดันลบ หอผู้ป่วยอาการปกติ จำนวน 50 เตียง และหอผู้ป่วยอาคารเฝ้าระวัง จำนวน 120 เตียง รวมถึงสถานที่กักตัวเฝ้าระวัง (Local Quarantine) ที่หอพักสุรนิเวศ 17 จำนวน 66 ห้อง และจัดสถานที่กักตัวเฝ้าระวังสำหรับนักศึกษา มทส. ที่หอพักสุรนิเวศ 13 และ 14
 
 
     ปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้าพักรักษาตัว 11 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 65 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 ราย รวมยอดสะสม 77 ราย
 
 
.
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง