บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายณัฏฐ์เอก เมืองไทยธัช ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน และนักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาร่วมงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มทส. ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ทั้งนี้ มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 976 ราย โดยได้รับโลหิตจากผู้บริจาคที่ผ่านการคัดกรอง 672 ราย จำแนกเป็นผู้บริจาคครั้งแรก 156 ราย และผู้บริจาคประจำ 516 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 268,800 ซีซี.


“กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชนในด้านสาธารณสุข เป็นการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทส. พร้อมให้บริการแก่ชุมชนและได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนเมษายนนี้ ได้ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อาทิ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 3 สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานและร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมานำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป”

 

 

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/sutnews/posts/4154924247853603


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง