โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 18 เวทีค้นหาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด New Normal

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 18

เวทีค้นหาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด New Normal

 

             หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ปีที่ 18 The New Normal พร้อมกติกาใหม่ รูปแบบใหม่ โดยเปิดรับสมัครรอบคัดเลือกผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok

 

     โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ (มทส.) ในปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 รับผิดชอบโครงการโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มทส. ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) ชั้นปีที่ 2

 

             เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้จัดโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ เพราะการประกวดต้องจัดกิจกรรมในสตูดิโอซึ่งเป็นสถานที่ปิด และเป็นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น ทางคณะผู้จัดโครงการฯ จึงเห็นควรให้ชะลอการจัดโครงการในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ทางโครงการฯ จึงได้ปรับรูปแบบการประกวดผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งในปีนี้โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ยังคงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้พิสูจน์ความสามารถและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จัดการประกวดทั้งหมด 3 รอบ ซึ่งรอบคัดเลือกเปิดรับสมัครในวันที่ 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถประกวดรอบคัดเลือกได้โดยการ Duet คลิปการอ่านข่าวสั้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Tiktok @sutstar โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รวมรางวัลการประกวดทุกประเภทกว่า 40,000 บาท

 

ท้าให้ลอง! รับบทเป็นผู้ประกาศข่าวใน 1 นาที

 

   นอกจากนี้ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ปีที่ 18  ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพสื่อมวลชนโดยเฉพาะในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ คุณพบเอก พรพงเมตตา จากช่อง Mono29 มาเป็นวิทยากรบรรยายในรอบคัดเลือก เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มความมั่นใจในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

             ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการรับสมัครผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัลกับโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 18 The New Normal ได้ทางเว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th/star   และเฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ (มทส.) https://www.facebook.com/PathToTheStarsSUT


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง