ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนบริหารสินทรัพย์  ขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงต่อไป ามารถประเมินโดย สแกน QR-code ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564  

 
โรงอาหาร
โรงอาหารกาสะลองคำ , โรงอาหารพราวแสดทอง , โรงอาหารเรียนรวม 2 , โรงอาหารส่วนกิจการนักศึกษา , โรงอาหารเด่นทองกวาว , 
โรงอาหารครัวท่านท้าว , โรงอาหารหอพักสุรนิเวศ 14 , โรงอาหารดอนตะวัน , ร้านอาหารหอพักสุรนิเวศ 16
 https://forms.gle/uoK7MfVNz2VuuZf89

ร้านกาแฟ มินิมาร์ท เครื่องเขียน
ร้านกาแฟ On Cup , ร้านกาแฟ De Nero's Cafe , ร้านกาแฟ Faraday , ร้านกาแฟ Class Cafe , ร้านกาแฟดอยช้าง , ร้านกาแฟ K-COFF , ร้านกาแฟ Amazon , 
ร้านกาแฟสำนักแพทย์ศาสตร์ , ร้านกาแฟอาคารศูนย์เครื่องมือ , มินิมาร์ทหอพัก11-12 ,  มินิมาร์ทหอ 14 , ร้านเครื่องเขียน อาคารสุรเริงไชย (สิริสาส์น)  
 https://forms.gle/83AZao2kpRNNTrE47  


 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง