มทส. เปิดโครงการตลาดนัด (Market Fair) แบบ NEW NORMAL เพื่อช่วยผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิค-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดโครงการตลาดนัด (Market Fair) แบบ NEW NORMAL เพื่อช่วยผู้ประกอบการภายนอกได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิค-19 พร้อมเสริมสวัสดิการบุคลากรและครอบครัวมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 
 
วันนี้ (2 ธันวาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัด (Market Fair) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ณ กลุ่มอาคาร Learning บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม มทส.
 
 
 
 
โครงการตลาดนัด (Market Fair) มทส. อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลโดยฝ่ายสินทรัพย์และวิสาหกิจเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสวัสดิการบุคลากรและครอบครัว ได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรจากภายนอกได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์ โควิค-19 รวมทั้งประชากร มทส. สามารถจับจ่ายใช้สอย หาซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีผู้จัดหาผู้ประกอบการ (Organizer) ทำหน้าที่บริหารจัดการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเข้ามาจำหน่ายและบริการต่าง ๆ ภายในบริเวณพื้นที่ตลาดนัด บริเวณกลุ่มอาคาร Learning Park ลานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษา มีพื้นที่จอดรถ มีเส้นทางการเข้า-ออก ที่อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษาอย่างเหมาะสม
 
 
 
ทั้งนี้ การเปิดบริการ ตลาดนัด (Market Fair) ในช่วงแรกกำหนดเปิดบริการ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยตลาดนัดบุคลากร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 – 22.00 น. และ ตลาดนัดจากผู้ประกอบการภายนอก เปิดให้บริการทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. และขอให้ผู้ใช้บริการและผู้จำหน่ายสินค้าทุกท่าน งดใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก กล่องโฟม และร่วมกันใช้ถุงผ้า ปิ่นโต และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ SUT Zero Waste

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง