ยินดีต้อนเข้าสู่งานประชุมสัมมนานานาชาติ SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020)

   กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมสัมมนานานาชาติ SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020) โดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 
     
 
   สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการได้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0 4422 4756 หรือติดตามรายละเอียดการประชุมได้ทาง https://ivcst.sut.ac.th/2020/paper#paper-submission
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง