การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวคลียร์ สำหรับ BNCT

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวคลียร์ สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (BNCT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 08.30-14.30 น.
ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง