ผู้บริหารและบุคลากร มทส. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

      รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มทส. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง