รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดผู้ป่วยแออัด เลี่ยง COVID-19

รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์

ลดผู้ป่วยแออัด เลี่ยง COVID-19

 

      อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   (รพ.มทส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น ทาง รพ.มทส. จึงได้มีบริการ จัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรอรับยา หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาล ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดย รพ.มทส. คำนึงถึงความต้องการและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ในการรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดการใช้พื้นที่ส่วนรวม เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัส โดยจะให้บริการสำหรับผู้ป่วยในรายที่มีอาการคงที ผู้ป่วยที่รับยาชนิดเดิมและขนาดเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

 

      สำหรับผู้ป่วยที่สนใจบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งความประสงค์ ก่อนยาหมดอย่างน้อย 10-14 วัน โดย รพ.มทส. จะจัดส่งยาโดยบรรจุกล่อง และนำส่งทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในรูปแบบการเก็บเงินปลายทาง ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบชำระค่าจัดส่งหรือค่ายา ตามเงื่อนไขของสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย  ทั้งนี้ รพ.มทส. ของดส่งยาทางไปรษณีย์ในกรณีเป็นยาน้ำหรือยาเคมีบำบัด หรือยาในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ฯ ยาเสพติดประเภท 2 ยาที่มีมูลค่ารวมทุกรายการ ในการจัดส่งต่อครั้ง มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป เป็นยาที่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์  และกรณีผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 

      สำหรับผู้รับบริการที่อยู่ในพื้นที่หรือสามารถเข้ามารับยาที่ รพ.มทส. ได้ สามารถนัดหมาย วัน เวลา ที่สะดวกในการเข้ามารับยาด้วยตนเอง ให้ญาติหรือผู้แทนเข้ามารับได้ที่ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 –12.00 และ 13.00-15.00 น (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่และแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 4437 6812 หรือ Add Line ID: @646cunro ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง