คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอนและนักศึกษา

คู่มือการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS
https://drive.google.com/file/d/10LFO_ZHQG8NYjGOWbB4Zogram56u4gq2/view?fbclid=IwAR2R2u4NM69p_qbelddrXSTeTSrTQs8cLZCH-sOgZu0LQ6Et4ZM5MwHMCGU

 

 


การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้สอน

https://drive.google.com/file/d/10zFeqpHlAtjTRe8UNBUg7hc1y_dadtcv/view?fbclid=IwAR0iouF7tIhjCY-IW0NzQSk_GMD-sM2VAkc2uBOPE1Y3XMS3MaRC29lvWG4

 

การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับนักศึกษา
https://drive.google.com/file/d/18A6mTuB0QV2SLGBVU9fjKCVIZcw1AUf8/view?fbclid=IwAR2_XNsXpKRVOnPAErDxp5NEN_706ZoR0Lh1L-BacQEnCT6hYBnnUgBKO6U

 

โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง