ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่วัยทำงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่วัยทำงาน โดยวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่  http://bit.ly/2LfIeqW


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง