ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Innopolis Innovation Contest 2019/20

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Food Innopolis Innovation Contest 2019/20"

   เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis, FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี และ KCG Corporation เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20
ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้
1. นวัตกรรมของวัตถุดิบพื้นถิ่น
2. นวัตกรรมของโปรตีนแห่งอนาคต

รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)
รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน)

ชิงรางวัลรวมทั้งสองรุ่นมูลค่ากว่า 700,000 บาท
เงินรางวัลของแต่ละรุ่นและหัวข้อการประกวด
อันดับที่ #1 - 50,000 บาท
อันดับที่ #2 - 20,000 บาท
อันดับที่ #3 - 10,000 บาท
รางวัล Grand Prize : TOP UP 50,000 บาท (สำหรับรุ่น Light weight)

อีกทั้งทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight) และโอกาสแสดงผลงานที่งาน THAIFEX และโอกาสร่วมงานกับ Food Factors และบุญรอดบริวเวอรี รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร (สำหรับรุ่น Heavy Weight)

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด
1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน
2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Powerpoint (ส่งไฟล์เป็น PDF.) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด
3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 25 ต.ค. 62
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/jDKGeywih6HzXqJ2A
- ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/P4KQmPUzc6Dch4uT7
4. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในวันที่ 1 พ.ย. 62

นอกจะท้าทายความสามารถของตนเองแล้ว ยังได้ไอเดียและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในอนาคต อย่ารอช้า ชักชวนเพื่อน ๆ มาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ระดมสมอง สร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้เต็มที่ แล้วพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดโปรแกรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทรศัพท์ 044-224-818  
e-mail : FISUT-admin@sut.ac.th

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง