ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 70 สถาบัน เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อแก่นักเรียนมัธยมในเขตอีสานใต้ “นครชัยบุรินทร์”  พร้อมกิจกรรมบนเวที การนำชมมหาวิทยาลัยสัมผัสห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.

 

     กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตรัยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  2563”  การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา โดย นางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ ศิษย์เก่า มทส. Miss Universe Thailand 2013 

ทั้งนี้ ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มทส. ได้จัดให้มีกิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ

- การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา   กว่า 70  แห่ง

การแสดงบนเวที อาทิ บทเพลงประจำสถาบัน การแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงซอมพอดี SUT Combo” และการแสดงจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดงาน เป็นต้น

- กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour) นำนักเรียนเข้าชมหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทันตกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ และฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ในรั้ว มทส.

- การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณลานเทคโนธานี

 

  คู่มือการเข้าชมงาน http://web.sut.ac.th/2012/file/2019/edu62/

 ติดตามรายละเอียดและบรรยากาศกิจกรรม  https://www.facebook.com/ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา-มทส-1118720158167374/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง