ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิต เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิต เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
>> https://forms.gle/ijF9CJAZuV2bvzz3A

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมที่ต้องการสมัครใช้งาน ESPReL Checklist เพื่อกรอกระบบ NRMS กรุณานำ notebook มาวันอบรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง