สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd Young Conservation Scientists Conference)" 

ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ycscientists.com  

 

Facebook :  https://www.facebook.com/2nd-Young-Conservation-Scientists-Conference-​ 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง