มทส. จัดใหญ่งานต้อนรับ ปี 2562 งานเกษตรสุรนารี’62 และงานวันเด็กแห่งชาติ มาที่เดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว

มทส. จัดใหญ่งานต้อนรับ ปี 2562 งานเกษตรสุรนารี’62 และงานวันเด็กแห่งชาติ มาที่เดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานเกษตรสุรนารี’62” และ “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” เน้นสร้างความรักความผูกพันควบคู่ไปกับการบริการวิชาการสู่สังคม จัดกิจกรรม มา มทส. ที่เดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว

 


     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มทส. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานงานเกษตรสุรนารี’62 และประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตร สุรนารี’62 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food Innovation)” แสดงศักยภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ในระหว่างวันที่12 - 20 มกราคม 2562 และงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ”

 


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ  เผยว่า “การจัดงานเกษตรสุรนารี’62 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต เป็นการสร้างการรับรู้ด้านงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม จากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน”

 

     ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ มทส. อาทิ โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ครื่องหว่านข้าวอัตโนมัติสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 ชุดควบคุมสารละลายอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ และยังจะได้พบการคัดแยกเพศอสุจิโคนมโดยโมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยต่อยอดและพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 


     กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เกษตรสุรนารี’62 มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมการอบรมการสร้างอาชีพเกษตรยุคใหม่ ทำเกษตรอย่างไรให้เป็น Smart Farm การอบรมหลักสูตรเกษตรทำเงิน หลักสูตรด้านการผลิตอาหาร และมาตรฐานโรงงาน เป็นต้น มีเวที Go Green Go Organic พร้อม Work shop อาชีพเสริม พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร สด ใหม่ จากผู้ผลิต, ผักปลอดสาร, สินค้าชุมชน, ผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย ชมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และชิมชาสมุนไพรจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่

 

    รวมทั้งกิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดพันธุ์พืชและสัตว์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ว่าจะเป็น การประกวดสุนัข การประกวดโค การประกวดแพะ – แกะ การประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พื้นเมือง การประกวดพันธุ์กล้วยไม้ การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ และยังมีการแสดงจากคาราวานสัตว์มากมาย ตื่นตาตื่นใจกับการจัดแสดงไก่พื้นเมือง ที่มีมูลค่าสูงถึง 17 ล้านบาท อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรม มทส. โดย เชฟคุณหมอตั้ม และเชฟคุณต๋อง กิจกรรมการประกวดธิดาเกษตรสุรนารีและธิดาจำแลง การประกวด Cover dance และคอนเสิร์ตเกษตรสุรนารี’62 โดย ต่าย อรทัย และวงดนตรีพื้นบ้านระเบียบวาทะศิลป์ มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน

 

      สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น “มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมบทบาทในการเป็นสถาบันคู่เคียงและเป็นที่พึ่งของสังคม โดยไม่ละเลยในทุกกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งในระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมสำคัญประจำปีอย่างหนึ่งที่ มทส. จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ “งานวันเด็กแห่งชาติ” โดยในปี 2562 นับเป็นครั้งที่ 9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งการเรียนรู้...สู่อนาคตของชาติ” โดยความร่วมมือจากสำนักวิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ การละเล่นและแจกของรางวัล กิจกรรมเน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้ ตื่นตาตื่นใจกับ คาราวานสัตว์แปลก พร้อมเพลิดเพลินกับแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กับ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร อาทิ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ มทส. เมืองจราจรจำลอง นอกจากนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ยังร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ไว้ต้อนรับเด็ก 

 

 

 


     ด้านการประกวดแข่งขัน... มีการแข่งคลาน วาดภาพระบายสี หนูน้อยฟันสวย แข่งขันกินผักมาราธอน และการแข่งขันทักษะความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีงานเกษตรสุรนารี’ 62 จัดแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” การประกวดด้านพืชและสัตว์หลากหลายรายการ พร้อมชิมและช้อปสินค้าทางการเกษตรเรียกได้ว่ามาที่เดียว สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัว” รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ กล่าวในที่สุด

 


ทั้งนี้ “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เปิดให้ร่วมงานระหว่าง เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “มา มทส. ที่เดียว เที่ยวได้ทั้งครอบครัว ผู้ปกครองมีงานเกษตรสุรนารีให้ดู น้อง ๆ หนู ๆ มีกิจกรรมให้เล่น” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 4422 4082 - 5

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง