กิจกรรม The 1st SUT-UKPSF Forum : A paradigm shift in SUT academic excellence : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม
 
   "The 1st SUT-UKPSF Forum: A paradigm shift  in SUT academic excellence"
 
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ลงทะเบียนได้ทาง http://fda.sut.ac.th หรือ โทรศัพท์ 4660
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง