มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อ 7-11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อ.ดร. วิทธวัช  โมฬี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นผู้แทน ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อ 7-11 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 22 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Golds) ของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 คือ การบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumtion)  เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้

1. ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่า ยกเว้นของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่าย หรือบริการถุงให้ยืม หรือวิธีการอื่นนตามความเหมาะสม

2. ลดปริมาณขยะพลาสติกจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ 7-11 จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมมาเอง

3. ลดปริมาณช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก โดยพนักงานจะไม่ให้แบบอัตโนมัติ แต่จะถามผู้ซื้อก่อนว่าต้องการหรือไม่

4. ยกเลิกภาชนะจากโฟมทั้งในร้านสะดวกซื้อ และร้านอื่น ๆ ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

 

 จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการลดการใช้พลาสติกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับร้านค้าผู้ประกอบภายในมหาวิทยาลัย  โดย มทส. ได้ประกาศ D - Day : SUT Say No Plastic ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561(วันสิ่งแวดล้อมโลก) ที่ผ่านมา ได้แก่

  1. งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้น ของร้อน
  2. งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
  3. งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง
  4. งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส (ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษเท่านั้น)
  5. ลดใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้มหากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน
  6. ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง