สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : Pickering emulsions stabilized by nanocelluloses and materials thereof

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง 

"Pickering emulsions stabilized by nanocelluloses and materials thereof

 

 วิทยากรโดย Clara Jimenez-Saelices

ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง