สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวก และตะเกียงไนติงเกล วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวก และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 (โซนที่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง