มทส. จัดตลาดนัดแรงงานบัณฑิต – งานสหกิจศึกษา ปี 2561

มทส. จัดตลาดนัดแรงงานบัณฑิต – งานสหกิจศึกษา ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัด “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” (SUT Jobfair & Coop Fair 2018) ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตรา จากสถานประกอบการและบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่ง ที่มาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนองานและเปิดรับสมัครงาน ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ และสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับบัณฑิตใหม่และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมถึงตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 - 2562  นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพ นิทรรศการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสมัครงานและการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน  โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน อาทิ ประวัติย่อ (Resume) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0 4422 3040, 0 4422 3054

http://coop.sut.ac.th/jobfair/

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20 เมษายน 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง