มทส. ร่วมงานมหกรรม University Expo 2018 มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

มทส. ร่วมงานมหกรรม University Expo 2018 มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

วันนี้ (2 มี.ค. 60) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (University, the Driver of Thailand 4.0)” ฉลองครบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยกับการศึกษานิทรรศการผลงานทางวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบใหม่ โครงการต้นแบบการรับใช้สังคม กิจการเพื่อสังคม ที่จะแสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา ให้พร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ในโอกาสนี้ เทคโนธานี มทส. ได้ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ SUT Smart City ภายในงานด้วย

 

โดยในวันเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และบูธ มทส. อีกด้วย

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง