นักศึกษาชมรมยานยนต์ มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018: Student Formula

นักศึกษาชมรมยานยนต์ มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018: Student Formula

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีม PEEPTHONG VIII ในโอกาสที่ได้รับรางวัลใหญ่ถึง 3 รางวัล จากการพัฒนารถ Student Formula เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ สนามแข่งรถปทุมธานี สปีดเวย์ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้มีรถจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 37 ทีม
 

ทีม PEEPTHONG VIII สามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้ทั้งหมด 3 รางวัล ประกอบด้วย

1.       รางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง ของการแข่งขัน (คะแนนรวม)

2.       รางวัลชนะเลิศ รายการ Best Improvement

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รายการ Endurance 

 

ทั้งนี้ การแข่งขัน TSAE Auto Challenge: Student Formula เป็นการแข่งขันออกแบบและพัฒนายานยนต์ที่มีลักษณะเป็น Formula car โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีทักษะทางด้านการออกแบบ การสร้างยานยนต์ และการจัดการอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านยานยนต์โดยฝีมือคนไทยและก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลก หลักเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย Technical Inspection (ไม่มีคะแนน), Static Competitions (325 คะแนน: Cost, Presentation, Design) และ Dynamic Competitions (675 คะแนน: Acceleration, Skid pad, Autocross, Endurance, Fuel efficiency)
 

นักศึกษาในทีม PEEPTHONG VIII ประกอบด้วย นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ (ผู้จัดการทีม) นายฤทธิชัย ขันเงิน นายสมพงษ์ วานิชรุ่งเรือง นายยงศธร โคตบุตร นายสิรายุส บางสมบูรณ์ นายธีรพงศ์ ขวัญทอง นายจักรกฤษ โสกูล นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา นางสาวสุณิชา ไชยกิจ นางสาวอรวรรณ จันทา นายธนธัญญ์ อุ่นจิต จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ นางสาวกชกร เลี่ยมเพ็ชรรัตน์และนางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายศุภชัย โภคา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ นางสาวนนทพร เพชรสันทัดและนายปภณ ดวงศรี สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง