ขอเชิญร่วมกิจกรรม Kickoff การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี Happy & Healthy Workplace

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และ สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกิจกรรม Kickoff การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี Happy & Healthy Workplace ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สวนสุขภาพอ่างสุระ 2 (ตรงข้ามฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้านข้างโรงเก็บเรือพาย)

โดยมีกำหนดการดังนี้

16.00 น. ลงทะเบียน 
16.30 น. พิธีเปิด
- กล่าวรายงานโดย 

รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 
นายวีรวัชร์ ทองยอดดี หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

- กล่าวเปิดงานโดย

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- อธิการบดีและผู้เข้าร่วมงาน บันทึกภาพหมู่ ร่วมเดินรอบอ่างสุระ

หมายเหตุ : ชุดแต่งกาย ชุดกีฬา

 

         ทั้งนี้ ขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สะสมรอบ ทุกวันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น. 
เริ่มวันพุธที่ 6 ธ.ค. 2560 - วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561

ลงทะเบียน ณ จุด Check Point เพื่อลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก 
1. ผู้ร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียน
2. ผู้มีจำนวนรอบสะสมมากที่สุด ชาย 1/ หญิง 1 ตลอดระยะเวลา 2 เดือน
3. รางวัลหน่วยงานที่มีร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 2 เดือน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง