ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงาน SUT International Night 2017

วันนี้ (22 กันยายน 2560) ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส). จัดงาน SUT International Night 2017 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร โดยมี ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์  Dr. Yupeng Yan ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ จำนวน 160 คน ในระดับการศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก พร้อมทั้งเป็นการต้อนรับ นักศึกษาใหม่ จำนวน 21 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ มีนักศึกษาทุน SUT-Ph.D ASEAN 2017 จำนวน 4 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมรับประทานอาหารประจำชาติของแต่ละชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการจากประเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการสานสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหาร การแสดง การแต่งกาย ภาษาระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และผู้มีเข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน

 

ภาพกิจกรรม 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง