มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับโล่เกียรติคุณสนับสนุนการจัดประกวด : โครงการนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานใน "พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560" วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุม เปรมติณสูลานนท์

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อรับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดประกวด "โครงการนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์"

ในพิธีดังกล่าว ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบโล่รางวัลแก่ นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สุดท้าย ท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมในพิธีฯ ถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี และเน้นย้ำในเรื่องการเป็นคนดี มีจริยธรรม มิใช่มุ่งเน้นเรื่องความเก่งเพียงแต่อย่างเดียว และฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อมนำพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาการศึกษาไทย

หลังเสร็จพิธีฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สนับสนุนการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน และเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้ามาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

23 กันยายน 2560


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง