มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน : ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย เทคโนธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 
 
พร้อมเปิดตัว "CREATIVE ECONOMY INNOVATION HUB" โดยนำผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 3 ผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ 
 
1) โครงการผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย-ยวน นครจันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
2) โครงการผ้าไหมมัดหมี่ลายส่วนประดับปราสาทขอม 
3) โครงการ Ta-onzon Collection-Design 
 
โดยในปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบเน้น “งานวิจัยขายได้” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Premium O TOPS และบริการที่มีมูลค่าสูง ระบบ E-commerce สำหรับผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ Start Up เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
 
 
 
 
 
23 กันยายน 2560 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง