เตรียมความพร้อมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

 
กิจการนักศึกษา มทส. เตรียมความพร้อมแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เน้นเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรม
 
อาจารย์ นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รก.) เป็นประธานและบรรยายแนวทางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้แก่ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษา กว่า 100 คน ใน "กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา" ระหว่าง 23-24 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวการโรงแรมนครราชสีมา
 
23 กันยายน 2560 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง