สววศ. มอบ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ สมทบ 15,009 ดอก

 

สววศ. มอบ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ สมทบ 15,009 ดอก

รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และคณะ ส่งมอบ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรของสำนักวิชาร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวน 15,009 ดอก ร่วมสมทบ “โครงการ มทส. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัย” โดยมี นางมนัสวี บรรลือทรัพย์ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะได้นำดอกไม้จันทน์ดังกล่าว ร่วมสมทบกับจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

 

ทั้งนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ที่ต้องการข้ามาร่วมการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางจินตวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (คุณต้อง)
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. โทรศัพท์ 044-22-4884

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง