มทส. ใช้ระบบ Project-Based Management บริหารแผนและงบประมาณ

มทส. ใช้ระบบ Project-Based Management บริหารแผนและงบประมาณ

 

          วันนี้ (1 กันยายน 2560) รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายนำการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบ Project-Based Management ที่เชื่อมต่อกับระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2

 

          ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานทั้ง สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และส่วนงาน มีความเข้าใจระบบ Project-Based Management และการทำงานที่เชื่อมต่อกับระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณเดิม รวมถึงการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง