ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการ ค่ายพอลิเมอร์คอมโพสิทสำหรับเยาวชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการ ค่ายพอลิเมอร์คอมโพสิทสำหรับเยาวชน Polymer Matrix Composite Camp (PMC Camp # 1) 

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ข้อมูลและ ทักษะความรู้ สำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านพอลิเมอร์ พบกับการบรรยายเรื่อง “รู้จักโลกของพอลิเมอร์คอมโพสิท (Polymer Composite World) และ“พอลิเมอร์เมทริกซ์ วัสดุเสริมแรง และเทคนิคการขึ้นรูป (Polymer Matrix, Reinforcement, and Processing technique)  พร้อมใช้ความรู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง“เรือใบของพ่อ” 

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. โทร. 044224431
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง